Jak wnieść pozew o rozwód?

Małżeństwa nie zawsze się dogadują – czasem są zawierane pochopnie, pod wpływem chwili czy z myślą o tym, że poprawią aktualną sytuację. Ślub nie jest jednak sposobem na łatwe życie i często wiąże się z tym, iż małżonkowie przestają się dogadywać. Wyjściem z sytuacji jest rozwód i zakończenie trwania małżeństwa.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Sprawy rozwodowe Wrocław (https://www.kancelaria-antczak.pl/rozwod/) są kompleksowo prowadzone przez kancelarie adwokackie, które mogą pomóc w dopełnieniu wszystkich formalności. Adwokat jest szczególnie pożądany wówczas, kiedy jedna ze stron nie chce zgodzić się na rozwód lub małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia odnośnie spraw majątkowych czy wychowania dzieci. Pozew rozwodowy składa się pisemnie w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Pozew musi zawierać dane osobowe stron – imiona i nazwiska, wykonywane przez małżonków zawody i aktualne adresy zamieszkania. Konieczne jest również sprecyzowanie żądania powoda oraz określenie, z czyjej winy dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Pozew rozwodowy wymaga uzasadnienia, które mówi o tym, dlaczego małżonkowie lub jeden z nich, decyduje się na ostateczne zakończenie małżeństwa. Jeśli małżonkowie mieli dzieci, należy określić ich potrzeby.

Załączniki do pozwu

Pozew rozwodowy musi zawierać załączniki – akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach małżonków oraz odpis pozwu. Sprawy rozwodowe Wrocław wymagają złożenia w takiej ilości egzemplarzy, by sąd i pozwany otrzymali po jednym egzemplarzu wraz z załącznikami. Należy pamiętać o tym, że złożenie pozwu wymaga wniesienia opłaty stałej w wysokości 600 złotych. Zazwyczaj koszty związane ze sprawą rozwodową ponosi strona, która jest winna rozpadowi małżeństwa. Koszty mogą zostać również podzielone między byłych małżonków w równej części.

Business obraz autorstwa yanalya - www.freepik.com